Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

 

Zarządzenie Nr 1/2023

Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”

z dnia 27.01.2023

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

§ 1

Na podstawie art. 26 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych według stanu na dzień  10.02.2023 w terminie od 30.01.2023
do 28.02.2023.

 

§ 2

1. Do komisji inwentaryzacyjnej powołuję następujące osoby:

-        Agnieszka Białoskórska – przewodniczący,

-        Jolanta Stankiewicz – członek,

-        Agata Marchlewska – członek.

§ 3

1. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do pobrania od osób odpowiedzialnych materialnie oświadczeń wstępnych i końcowych.

2. Zobowiązuję przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do pobrania arkuszy spisowych.

3. Arkusze spisowe będą wydane przez głównego księgowego Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”

 

§ 4

1.      Zobowiązuję osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się dnia 30.01.2023  w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”

2.      Zobowiązuję przewodniczącego komisji i głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia przedinwentaryzacyjego.

 

§ 5

1.      Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2.      Osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej są odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3.      Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji oraz uzgodnienia sald oraz wyceny, ustalenia i zaewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych po ich rozliczeniu przez komisję inwentaryzacyjną.

 

4.      Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z ich przebiegu.

 

 

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanowicz
    data wytworzenia: 2023-01-27
  • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
    data publikacji: 2023-01-27 15:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-27 15:23:29