Biuletyn Informacji Publicznej
Dobrzyński Dom Kultury Żak

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.ddkzak.dobrzyn.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1/ 2022

z dnia 01.12.2022r.

Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie nadania nowego regulaminu korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”.

Na podstawie Statutu Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” oraz Regulaminu organizacyjnego Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” zarz

Ustalam Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą.

§1

Regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jednocześnie dotychczasowy regulamin korzystania z sal Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” przestaje obowiązywać.

§2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanoiwicz
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2022-12-07 11:03

Zarządzenie Nr 1/2019

 

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 24.10.2019r.

 
w sprawie regulacji dotyczących wymiaru czasu pracy
w Dobrzyńskim Domu Kultury "Żak"

Na podstawie Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art.26 oraz Regulaminu organizacyjnego Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak".

Zarządza się, co następuje:

§1

Dobrzyński Dom Kultury "Żak" działa zgodnie z harmonogramem planowanych imprez, w dniach od poniedziałku do niedzieli.
§2

Harmonogram pracy pracowników instytucji ustalany jest zgodnie z kalendarzem uroczystości i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Dobrzyński Dom Kultury "Żak" i ustalany jest  zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej art.26.

§3

Pracownicy gospodarczy oraz osoby sprzątające, odbierają godziny wypracowane w soboty
i niedziele w środę w tygodniu następującym po przepracowanym dodatkowym dniu.

W przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych przekraczających jednodniowy wymiar czasu pracy danego pracownika, godziny te odbierane są w tygodniu następującym po przepracowaniu dodatkowych godzin po zatwierdzeniu przez Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak".

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2022-12-07 11:11

Zarządzenie 3/2023

Zarządzenie Nr 3/2023

Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”

W Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 27.10.2023r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”

w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2023r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Z 2016r. poz.1666 ze zm.)zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dla pracowników Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”, dzień wolny od pracy w dniu 31.10.2023r. lub 2 listopada 2023r. (każdemu pracownikowi przysługuje jeden dodatkowy dzień wolny do wyboru przez pracownika w dniu 31.10.2023 lub 2.11.2023), w zamian za dzień świąteczny (11 listopada) przypadający w sobotę.

                                                                                          §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lejmanowicz
  data wytworzenia: 2023-12-05
 • opublikował: Katarzyna Lejmanowicz
  data publikacji: 2023-12-05 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2130
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-05 10:05:33